Sekstitallssystemet


klokka bygger på sekstitallssystemet fordi 60 sekunder veksles til ett minutt, og
60 minutter veksles til èn time. Det gjør at regning med klokka blir annerledes enn
å regne slik vi er vant til i titallssystemet.

Eksempel 1.
7 t = 7 * 60 = 420 minutter
Eksempel 2.
420 min = 420 * 60 = 25200 sekunder

Husk:
Når vi gjør om fra timer til minutter og fra minutter til sekunder, multipliserer vi
med 60.sekstitallssystemet